Weerbericht:
Van het westen uit meer bewolking
Verkeersinformatie:
Geen files

DouaneDe Douane is onderdeel van de Belastingdienst. De Nederlandse Douane heeft verschillende taken en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (afgekort als VGEM). De Douane houdt bijvoorbeeld toezicht op de invoer, de uitvoer en het vervoer van goederen. Daarbij controleert de Douane of de bij invoer verschuldigde belastingen worden betaald en of goederen bij uitvoer voldoen aan de voorschriften.

Daarnaast ziet de Douane toe op de naleving van wetgeving op het gebied van VGEM. Deze wetgeving schrijft voor dat invoer, uitvoer of vervoer van bepaalde goederen in Nederland en/of de Europese Unie verboden is, of alleen is toegestaan als wordt voldaan aan (strenge) voorwaarden, of als de goederen aan bepaalde eisen voldoen. Vanwege de VGEM-taken voert de Douane een groot aantal controlerende, signalerende en opsporingstaken uit in opdracht van verschillende ministeries.

De (controle)bevoegdheden van de Douane zijn geregeld bij wet. Vaak is de douaneambtenaar ook buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze opsporingsbevoegdheid gebruikt de Douane als hij bij zijn controletaken overtredingen tegenkomt en strafbare feiten vaststelt. In hoeverre de Douane feitelijk een taak heeft met betrekking tot het toezicht en de controle op de VGEM-wetgeving, wordt met het verantwoordelijke ministerie geregeld in een convenant of kaderovereenkomst.

Douanemedewerkers controleren of reizigers of bedrijven belasting moeten betalen als zij goederen invoeren. Men controleert ook of goederen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, economie, gezondheid en milieu. Om goederen te mogen importeren moeten bedrijven en consumenten namelijk voldoen aan allerlei regelingen. Denk daarbij aan invoerbelastingen of een invoerverbod voor goederen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. De douane controleert goederen die door bedrijven en particulieren naar Nederland worden vervoerd.

Bij de invoer van goederen uit landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie (EU), moet men meestal douanerechten betalen. Soms smokkelen bedrijven goederen de EU binnen, bijvoorbeeld (namaak)sigaretten of dure horloges. Ze betalen dan geen douanerechten. Illegale producten kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en inbreuk maken op het merkenrecht. De douane controleert hier daarom streng op.

De Nederlandse Douane heeft kantoren in heel Nederland. De Douane voert onder meer controles uit op productiebedrijven en op de opslag in binnenlandse distributiepunten. Verder houdt de Douane toezicht op de kleinere lucht- en zeehavens in het gebied.

Meer informatie: www.douane.nl

Contactgegevens:
Adres: Duitslandweg 1, 4389 PJ Ritthem
Telefoon: 0118 484600
Fax: 0118 472433


« Ga terug


Cookie-instellingen beheren