Basisbeginselen EHBO


Elke dag gebeuren er tal van ongelukken. Forse botsingen op bijvoorbeeld de snelweg, maar ook kleine ongelukjes in huis, tijdens de sporttraining of op het werk. Tijdens een cursus EHBO kan men leren hoe je het beste eerste hulp kan verlenen bij voornamelijk de kleinere ongelukken. Op deze pagina vindt u een korte uitleg over de basisbeginselen voor het verlenen van eerste hulp.

Vijf belangrijke punten
De EHBO kent vijf belangrijke aandachtspunten. Deze zijn als volgt: let op gevaar, ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert, stel het slachtoffer gerust, zorg voor deskundige hulp en tot slot: help iemand op de plaats waar hij of zij ligt.

Het letten op gevaar lijkt logisch, maar is dat niet altijd. Soms moet je als eerstehulpverlener immers keuzes maken die best moeilijk zijn. Wanneer iemand zwaargewond ligt op een spoorwegovergang moet je beslissen of je die persoon weghaalt van deze gevaarlijke plek, of dat je deze laat liggen en hoopt dat het treinverkeer snel genoeg wordt stilgelegd. Tijdens een cursus EHBO leer je welke zaken belangrijk zijn als het gaat om het signaleren van gevaar.

Hoe ga je na wat iemand mankeert en wat er precies is gebeurd? Je kan proberen informatie te krijgen uit het slachtoffer zelf, maar ook omstanders zijn vaak een goede bron. Let wel altijd op het feit dat mensen sommige dingen wellicht anders hebben geïnterpreteerd dan dat ze zijn. Probeer dus altijd zo goed mogelijk na te gaan wat er aan de hand is en wat de patiént mankeert. Wanneer je deze informatie hebt kan je deze ook direct doorgeven aan de professionele hulpverleners zoals politie en ambulancedienst. Dat scheelt een hoop tijd.

Het geruststellen van een slachtoffer is soms erg moeilijk. Zeker wanneer het een ernstig ongeval betreft. Probeer in ieder geval altijd contact te houden met het slachtoffer. Dit kan door bijvoorbeeld algemene gegevens van de patiënt te weten te komen zoals de naam, de leeftijd, de woonplaats enzovoort.

Zorg voor deskundige hulp. Deskundige hulp? Ja, soms kan je het als EHBO-er alleen af. Bijvoorbeeld wanneer je een pleister moet plakken of een simpel verbandje aan moet leggen. Maar in de sommige gevallen kan er sprake zijn van ernstige verwondingen of soms zelfs een reanimatie. Die zaken kun je niet alleen aan. Zorg dus snel voor verdere hulp. Bel zelf, of laat iemand anders het alarmnummer 112 bellen. Probeer altijd zo goed mogelijk door te geven wat je al weet, dus de aard van de verwondingen en de oorzaak.

Probeer een slachtoffer zo min mogelijk te verplaatsen. Je weet nooit helemaal zeker wat iemand mankeert, zeker niet als het gaat om wat ernstigere zaken. Het is dan verstandig iemand niet of nauwelijks te verplaatsen. Een uitzondering is natuurlijk wanneer iemand zich op een erg gevaarlijke positie bevindt, zoals de eerder genoemde spoorwegovergang of bijvoorbeeld midden op een doorgaande weg. Let vooral op wanneer iemand zich in een verongelukte auto bevindt. Laat slachtoffers met nekklachten het liefst zitten in de auto. Het is niet aan jou als EHBO-er om te beslissen of de klachten meevallen of dat er wellicht sprake is van zeer ernstig letsel.

Tot slot: vertrouw je bijvoorbeeld bepaalde verwondingen niet, laat dan altijd een ambulance komen. Ook kan je er voor kiezen om iemand langs de huisartsenpost te sturen.


« Ga terug