Arrestatieteam
De Dienst Speciale Interventies (DSI) bestrijdt alle vormen van ernstig geweld en terrorisme. De Aanhoudings- en Ondersteuningseenheden (AOE) zoals arrestatieteams van de politie zijn een onderdeel van deze dienst. Zij treden op als redelijkerwijs mag worden verondersteld dat er sprake is van omstandigheden die levensbedreigend zijn voor de politie of anderen.

In Nederland zijn zes arrestatieteams actief: Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Midden-Nederland, Amsterdam-Amstelland, Noord- en Oost-Nederland en Zuid-Nederland. De meeste inzetten van het arrestatieteam in Zeeland worden gedaan door het interregionaal arrestatieteam (IAT) Zuid-Nederland. Dat team bestaat uit politiemensen uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

De arrestatieteams in Nederland zijn in het leven geroepen om het geweldsniveau bij aanhoudingen van verdachten en bij andere inzetten te beperken. Daarnaast moeten ze de veiligheid van de burger, politieambtenaar en de verdachte vergroten. Het IAT is het uiterste politiële geweldsmiddel dat de overheid kan inzetten. Het IAT gaat altijd weloverwogen te werk en gebruikt zo min mogelijk geweld. De mensen van het IAT opereren binnen dezelfde grenzen als iedere andere politieambtenaar. Het IAT beschikt daarbij echter wel over een divers aantal middelen waarover de reguliere politieagent niet beschikt.

De taken van het IAT omvatten onder meer het optreden bij levensbedreigende situaties, het aanhouden van (vuurwapen)gevaarlijke verdachten, het beveiligen van personen en objecten, het optreden bij gijzelingen en ontvoeringen en het assisteren bij technisch of tactisch moeilijke aanhoudingen. Daarnaast kan het IAT operationele eenheden en de basispolitiezorg adviseren en assisteren bij het maken van plannen voor complexe aanhoudingen. Ook kan men collegiale bijstand verleden zoals bij het openbreken van deuren. Verder kan men zoeken naar bewijsmateriaal in het water. Het IAT beschikt hiervoor over professionele duikers. Ook kan het IAT assisteren bij het werken op hoogte en gevallen waarbij personen gevaar lopen.

Alle taken van het arrestatieteam op een rij:
- beveiligen van objecten en personen (verdachten, informanten, VIP’s en rechtszittingen);
- consolideren en beveiligen van actieplaatsen (bijvoorbeeld bij een gijzeling, kaping of ontvoering);
- optreden bij gijzelingen en eventuele ontsnappingen in strafinrichtingen;
- adviseren bij situaties als gijzelingen, kapingen met betrekking tot bepaalde scenario’s;
- adviseren en assisteren bij tactisch of technisch moeilijke aanhoudingen;
- het adviseren en eventueel assisteren van andere operationele eenheden bij het maken van plannen en uitvoeren van deze plannen voor aanhoudingen in gebouwen of openbare gelegenheden;
- fungeren als stand-in: bij een dreiging van gewapende misdaden als overvallen en ontvoeringen paraat staat om deze te voorkomen;
- verlenen van assistentie aan andere Arrestatieteams in de vorm van zowel materiaal als personeel;
- optreden bij levensgevaarlijke en zeer complexe of moeilijke aanhoudingen.

Voor elke inzet is toestemming nodig. Interne toestemming wordt verkregen via de korpschef of een door hem aangewezen politieambtenaar. Externe toestemming wordt bij strafrechtelijke zaken verleend door de hoofdofficier van justitie van het betreffende arrondissement waar de inzet gewenst is. Bij zaken rondom openbare orde geeft de burgemeester van de gemeente waar de inzet gewenst is toestemming.


« Ga terug