Haventeam


Politie in de Zeeuwse haven: In 2000 is het zogenaamde Haventeam van start gegaan. Dit team is een onderdeel van de regiopolitie Zeeland en heeft als doel om, naast het bestaande politietoezicht, de lokale politiezorg in het gebied verder vorm te geven en zich te specialiseren op het gebied van criminaliteitsbestrijding, milieuhandhaving en andere havenspecifieke zaken.

De Zeeuwse haven is, na Rotterdam en Amsterdam, de derde zeehaven van ons land. Steeds meer wordt het belang van dit gebied op regionaal, nationaal en internationaal gebied onderkend. Ondernemingen uit de hele wereld vestigingen zich in het gebied.

Hierdoor groeit de bedrijvigheid over water, land en spoor. In de wereld worden steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid in havens. Medio 2004 wordt een aantal maatregelen van kracht, die de veiligheid in havens (Port Security) verder omhoog moet brengen. Deze maatregelen zijn in internationaal verband tot stand gekomen binnen de International Maritime Organisation (IMO). De doelstellingen van het Haventeam worden jaarlijks vastgelegd in een werkplan. Belangrijkste (terugkerende) thema’s zijn: criminaliteit, milieu, verdovende middelen, mensenhandel, verkeer en vervoer.

Het Haventeam heeft en onderhoudt een groot netwerk van contacten met overheden en partners waar zij mee samenwerkt. Naast gemeentelijke, provinciale en nationale overheid zijn dat o.a. Douane, meerdere inspecties (Arbeids-, Scheepvaart- en Rijksverkeersinspectie) en de Koninklijke Marechaussee. Het team onderhoudt verder contacten met havenpolitiediensten in binnen- en buitenland.

Naast de gebruikelijke wijze van aangifte doen aan het bureau kunnen bedrijven of personen, die slachtoffer van een misdrijf zijn geworden, gebruik maken van de mogelijkheid om schriftelijk aangifte te doen. Het aangifteformulier, dat op alle bedrijven in het havengebied voorhanden is, kan per fax worden ingestuurd.


« Ga terug