Motorsurveillance


De motoragent vormt een belangrijke schakel bij de handhaving van verkeersregels. Een motoragent - veelal een hoofdagent - is dankzij zijn vele politiejaren een ervaren steun voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en politiesurveillanten.

Dankzij de motorfiets is de hoofdagent snel ter plaatse en door zijn wendbaarheid - anders dan de auto - makkelijker in staat voertuigen, zoals bromfietsers, staande te houden. Motoragenten worden ook ingezet bij rijdende surveillance of in samenwerking met andere eenheden.

De motoragent doet zeer nuttig werk bij bijvoorbeeld bromfiets- en rood lichtcontroles, omdat hij in staat is de voorbijrijdende overtreders in te halen en hen het stopteken te geven. Wanneer de situatie daarom vraagt, verrichten motoragenten ook andere politietaken.

De motoragent treedt overigens meestal zelfstandig op.


« Ga terug