Vreemdelingenzorg


Vreemdelingenzorg is ook een specialistische taak van de politie. De vreemdelingenpolitie verstrekt verblijfstitels en houdt toezicht op personen die in Nederland verblijven, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Het contact tussen de vreemdelingenpolitie en de vreemdeling is in principe schriftelijk. De vreemdelingenpolitie heeft alleen persoonlijk contact met vreemdelingen die meldplicht hebben, visumplichtig zijn of met personen die de vreemdelingenpolitie zelf oproept. De rol van de vreemdelingenpolitie is beperkt. Veel vragen zijn voor andere instanties bestemd.

De Vreemdelingenrecherche van politie Zeeland houdt zich bezig met aanmeldingen voor verblijf korter dan drie maanden. (bijv. vakantieverblijf, dit met uitzondering van EU-onderdanen, zij dienen zich te melden bij de gemeente); alle asieltaken (meldplicht, afgifte w-document e.d.); de toezichtstaken zoals bedrijfscontroles, uitzetting van illegale en uitgeprocedeerde vreemdelingen.

Sinds 1 april 2004 dienen mensen die informatie willen hebben over toelating en verblijf in Nederland, lopende procedures;  verlening verblijfsvergunning, visum verlening, afgifte terugkeer visum, afgifte spoedvisum, vervanging verloren verblijfsvergunning contact op te nemen met de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) door te bellen met 0900-1234561. Meer informatie is ook te vinden op www.ind.nl.


« Ga terug