Vlissingenstrand
Wellicht heeft u het niet altijd in de gaten als u op strand ligt in de zomer, maar de strandwachten van Vlissingen houden iedereen nauwlettend in de gaten. De Vlissingse strandwachten zijn van 15 mei t/m 15 september paraat op de stranden van Vlissingen . De strandwachten zijn te herkennen aan de gele t-shirts en de rode broekjes, in de zomermaanden elke dag op het strand aanwezig. Op de drukke zomerdagen lopen er ook een tal aan strandwachten aan de waterlijn, die badgasten in de gaten houden en waarschuwen bij eventueel optredend gevaar.

Vlissingen, gelegen aan de drukbevaren Westerschelde is in de zomer een veel bezochte stad en een toeristische trekpleister. Daarom liggen de stranden in de zomer vol, en heeft de strandwacht de handen vol. De Westerschelde brengt echter ook enkele gevaren met zich mee, wat zo nu en dan tot gevaarlijke situaties kan leiden en van de strandwacht de hoogste oplettendheid vergt.

Zo komt het met een dagelijkse regelmaat voor dat er als een groot schip passeert nog wel eens wat water wordt weggetrokken. Het gevolg daarvan is dat er een sterke stroming komt te staan en het water soms wel 20 tot 30 meter wegtrekt, om vervolgens het drooggevallen strand te overspoelen. Volg in dergelijke gevallen dan ook altijd de instructies van de strandwachten op. Als de strandwacht fluit, kom dan direct uit het water, en let daarbij vooral op de allerkleinsten die nog niet zwemmen kunnen.

Op een aantal stranden is het zwemmersgebied gemarkeerd met rode boeien, dit ter bescherming voor de baders en zwemmers. Vaartuigen, zeilplanken en kitesurfers mogen niet in dit afgebakend gebied komen. Blijf te allen tijde uit de vaargeul, deze is bestemd voor de scheepvaart!

De strandwacht is aanwezig op het strand maar ook op het water. Met de snelle reddingsboot “Searunner” vaart de strandwacht ook langs het strand om gevaarlijke situaties tijdig te kunnen signaleren en snel in te grijpen als het nodig is. Daarnaast beschikt men ook over een reddingsvlet: "The Lion". Deze reddingsvlet is speciaal versterkt, en biedt voldoende ruimte aan evacués.

De reddingsvlet “Lion” werd in 1998 geschonken door de Lions Club Vlissingen aan de strandbewaking. De strandwacht is goed getraind en altijd paraat om mensen te helpen in geval van nood. De strandwachten zijn tijdens aanwezigheid uren te bereiken via telefoonnummer 0118-412625. Bij acute hulp: 1-1-2.

De Vlissingse strandwacht is uitgerust met de modernste eerste hulpmaterialen waaronder een 4WD aangedreven terreinauto. Zo is deze auto o.a. voorzien van zuurstof en reanimatie apparatuur, een brancard, vacuümspalken en een uitgebreide verbandkoffer. Ook beschikken zij over een Duarry RIB reddingsboot met de naam “Searunner”. De Searunner is voorzien van een 90 pk sterke buitenboordmotor waarmee maar liefst een topsnelheid van 35 mijl per uur behaald kan worden!

Sinds 2004 wordt op de stranden tevens een 4 WD Quad ingezet. Deze quat wordt gebruikt voor dagelijkse werkzaamheden goed uit te kunnen oefenen en indien nodig snel bij een ongeval ter plaatse te kunnen zijn. Vanaf seizoen 2004 zijn de strandwachten verdeeld over 3 strandposten, te weten post Badstrand, post Nollestrand en post Duinstrand.


« Ga terug