Weerbericht:
Van het westen uit meer bewolking
Verkeersinformatie:
5 files van totaal 25 km

Rijkswaterstaat

  
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Samen met andere waterbeheerders zoals waterschappen, provincies en gemeentes beschermt Rijkswaterstaat ons land tegen overstromingen. Rijkswaterstaat onderhoudt 2500 km aan dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen en beschermt de kust.

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan wegen en vaarwegen. De organisatie legt rijstroken, bruggen, viaducten en tunnels aan en onderhoudt de bestaande infrastructuur. De verkeersleiders en (vaar)weginspecteurs van Rijkswaterstaat leiden met behulp van camera’s, verkeerslichten en flexibele snelheidsaanduidingen het verkeer in goede banen. 

Zeeland valt onder Rijkswaterstaat Zee en Delta maakt het vervoer over de Noordzee en het Zeeuwse land en water mogelijk. Ook zorgt dit regionale onderdeel van Rijkswaterstaat dat het vervoer vanaf de Noordzee goed aansluit op het land en water. In de Zeeuwse regio worden waterkeringen verbonden met wegen, bruggen en natuur.

Het onderdeel Zee en Delta van Rijkswaterstaat borgt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Internationaal is dit organisatieonderdeel gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee. Ook beheert Rijkswaterstaat Zee en Delta de wereldberoemde om Nederland tegen het water te beschermen.

Contactgegevens:
Rijkswaterstaat Zee en Delta, locatie Middelburg
Poelendaelesingel 18 
4335 JA Middelburg

Postbus 5014 
4330 KA Middelburg

Telefoon: 0118-622000
Fax: 0118-622999


« Ga terug


Cookie-instellingen beheren