www.hvzeeland.nl

Huisvesting migranten blijkt veilig

Toegevoegd: 21-10-2010, 11.10 uur

Door: Roland de Jong
HEINKENSZAND - De gemeente Borsele en de brandweer Borsele hebben gisteravond de huisvesting van arbeidsmigranten gecontroleerd. Zij troffen geen ernstige misstanden aan.

Het doel van de controle was om de (brand)veiligheid van de woningen te controleren en daarmee de veiligheid van de arbeiders te garanderen. In totaal bezochten de gemeente en de brandweer vijftien adressen.

De gemeente Borsele en de brandweer hadden de huisvestingsadressen steekproefsgewijs bepaald. Vooraf was afgesproken dat onveilige panden direct ontruimd zouden worden. Dit bleek niet nodig te zijn. Wel voldeden enkele locaties niet aan alle juridische en technische voorschriften. De gemeente gaat dit verder bekijken. Vervolgens wil zij met de verantwoordelijke in gesprek om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden.

Met de controle sluit Borsele aan bij de in voorbereiding zijnde nota over huisvesting van arbeidsmigranten van het samenwerkingsverband De Bevelanden. In deze nota bepalen de vijf Bevelandse gemeenten, Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal, het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.