www.hvzeeland.nl

Vrijspraak voor scoutingleider die kinderen brandmerkte

Toegevoegd: 11-10-2018, 14.11 uur

Door: Manfred Berrevoets

MIDDELBURG - De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 23-jarige man die verdacht werd van het opzettelijk veroorzaken van brandwonden bij drie jonge zeeverkenners vrijgesproken. De rechtbank acht niet bewezen dat de verdachte opzet had om de brandwonden toe te brengen. De rechter vindt wel dat hij schuld heeft aan het ontstaan van het letsel, maar omdat dit niet ten laste was gelegd kan de man hier niet voor worden veroordeeld.

Het zogenoemde brandmerken met een inktstempel hoorde bij een inwijdingsritueel voor kinderen die zeeverkenner willen worden. De verdachte hoorde bij de leiding van het kamp. De kinderen moesten één voor één bij hem komen om een teken van de scouting met inkt op hun rug gestempeld te krijgen. Dit gebeurde zonder dat de andere kinderen dit konden zien. Ook kregen de kinderen de opdracht te schreeuwen om te doen alsof het flink pijn deed. De verdachte zegt dat hij voorafgaand aan het stempelen van het eerste kind een vuur met de stempel heeft opgepookt, bij ieder kind de stempel kort door het vuur haalde om het ritueel nog echter te laten lijken en voor het stempelen controleerde of de stempel niet te warm was.

Volgens de rechtbank is er geen bewijs dat de verdachte opzettelijk, bewust letsel bij de kinderen heeft veroorzaakt. Het staat voor de rechtbank vast dat de verdachte inderdaad controleerde of de stempel niet te warm was. Dit deed de verdachte door de stempel in de buurt van zijn arm te houden. Dit betekent volgens de rechtbank dat verdachte er van uit is gegaan dat door het stempelen geen letsel zou ontstaan. Er was daardoor geen opzet om de kinderen te verwonden.

Daarom spreekt de rechtbank de verdachte vrij. Wél vindt de rechtbank dat de verdachte met grove onachtzaamheid verwijtbaar heeft gehandeld waardoor bij drie kinderen letsel is ontstaan. Omdat dit niet ten laste was gelegd, kan de verdachte echter niet worden veroordeeld voor dit feit.