www.hvzeeland.nl

Twee aanhoudingen bij controle Smokkelhoek Kapelle

Toegevoegd: 22-10-2019, 19.01 uur

Twee aanhoudingen bij controle Smokkelhoek Kapelle
Door: Tim Koster

KAPELLE - Bij de grote gezamenlijke controle op het bedrijventerrein De Smokkelhoek zijn twee personen aangehouden in verband met het overtreden van de wet wapens en munitie.

Tijdens de controle zijn uiteindelijk zes bedrijven bezocht. Medewerkers van de gemeente Kapelle werkten bij de controle samen met collega's van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, de Belastingdienst en de politie. Bij de controle zijn diverse overtredingen geconstateerd en zaken die nader onderzoek vragen. Zo zijn er twee personen aangehouden in verband met het overtreden van de wet wapens en munitie. Ook zijn bij een aantal bedrijven milieu gerelateerde overtredingen vastgesteld. Tevens zijn er aanwijzingen aangetroffen van bewoning van bedrijven die in strijd zijn met de regels van het bestemmingsplan.

Verder heeft de controle veel informatie opgeleverd die kan worden gebruikt voor nader onderzoek of volgende controles bij andere bedrijven. “De gemeente Kapelle investeert in een leefbare omgeving. Daarbij horen goede bedrijfsterreinen met kwaliteit.”, aldus burgemeester Huub Hieltjes. “Om de kwaliteit te borgen zijn controles nodig. We moeten misstanden voorkomen en alert zijn op mogelijke criminele of ondermijnende activiteiten. In die aanpak passen deze controles”. De controle was gepland als gevolg van de afspraak tussen overheden vaker van dit soort gezamenlijke controles te doen. Gezien het resultaat van de gehouden controle is de kans groot dat er de komende tijd nog meer controles plaatsvinden op de bedrijventerreinen in de gemeente.

Doel van de controle is te komen tot een goede naleving van de geldende wet- en regelgeving en eventuele misstanden aan te pakken.