www.hvzeeland.nl

VRZ: Grote zorgen over toestroom toeristen

Toegevoegd: 18-03-2020, 12.39 uur - Update: 27-03-2020, 10.41 uur

Door: Roland de Jong

MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) maakt zich ernstige zorgen over de ziekenhuiszorg als er niets wordt gedaan om de toestroom van toeristen de komende tijd te beperken. De Zeeuwse burgemeesters hebben daarom na overleg met de toeristische sector een brief naar het Rijk gestuurd.

Jan Lonink schrijft als voorzitter van de VRZ namens de Zeeuwse gemeenten dat het aantal bezoekers dat Zeeland de komende tijd zal ontvangen niet te voorspellen is doordat de situatie erg uniek is. Ook is niet te voorspellen hoe dagjesmensen en toeristen zich gaan gedragen als ze toch naar Zeeland komen. Duidelijk is wel dat het toeristische seizoen begin april van start gaat en daarbij worden grote problemen voorzien, zo blijkt uit de brief.

“Een ding is zeker: een grote toeloop zorgt voor grote problemen. Sociale contacten zijn daarbij vrijwel niet in te perken en onze zorg kan heel snel overvraagd worden. Wij vinden dat een nationaal vraagstuk”, zo schrijft Lonink aan het Nationaal CrisisCentrum (NCC). De burgemeesters vragen daarom dringend en snel om landelijke maatregelen, richtlijnen of adviezen waarmee ongewenste toeloop van toeristen beperkt of gereguleerd kan worden. Lonink benadrukt dat de VRZ de landelijk afgekondigde maatregelen steunt en ook haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Echter, de ziekenhuiszorg is volgens hem niet toegerust op een situatie waarbij ook nog grote getale toeristen naar onze provincie komen.
 

[[Affiliate affiliate=95]]

 

Ziekenhuiszorg
“Wij zijn in onze provincie gewend heel veel toeristen te ontvangen. Zo waren er naast de vele dagtoeristen vorig jaar bijna 4 miljoen overnachtingen. Door corona voorspelt dit een niet te behappen extra aantal patiënten voor de zorg. De ziekenhuiszorg is daar niet op toegerust. De zorgcontinuïteit die door corona al ernstig onder druk staat gaat hiermee extra belast worden. Het zal vragen om onverantwoorde keuzes. Dat baart ons grote zorgen”, zo schrijft Lonink.

De Coronacrisis zorgt volgens Lonink voor een zeer lastige afweging tussen gastvrijheid en de volksgezondheid. “Op dit moment zijn bijvoorbeeld de hotels en bungalowparken in Zeeland nog open. Cafés en restaurants zijn volgens de richtlijn terecht dicht. Mensen mogen in de openbare ruimte gaan en staan waar ze willen. Aan de andere kant willen we sociaal contact inperken en voorkomen dat er ongecontroleerde drukte ontstaat op locaties, zoals bij winkelgebieden of recreatieplekken."

Lonink: "Juist in ons grensgebied ervaren wij al problemen met toerisme. Mede door verschillen in de aanpak met buurland België. Afgelopen weekend zijn heel veel Belgische bezoekers op de populaire winkelkernen afgekomen. Vanwege ongewenste effecten voor de openbare orde en de volksgezondheid hebben wij uiteindelijk noodgedwongen parkeerplaatsen gesloten om de toestroom in te dammen. Winkeliers sloten zelf hun winkels om problemen en spanningen verder te voorkomen. Wij kunnen niet inschatten hoe dit de komende tijd ontwikkelt."

Landelijke lijn
Volgens de Veiligheidsregio is een landelijke lijn nodig. “Een eenduidige boodschap en handelwijze voor overheden, ondernemers en toeristen”. Lonink grijpt de brief overigens ook aan om te benadrukken dat er in de sector een enorme onzekerheid heerst over de economische gevolgen van de pandemie.