Weerbericht:
Van het westen uit meer bewolking
Verkeersinformatie:
6 files van totaal 22 km

Als de sirene gaat...

Als er gevaar dreigt, worden de inwoners van een gemeente zo snel mogelijk geïnformeerd. Dat gebeurt met geluidswagens van de politie bij een bedreiging van een beperkt gedeelte van de gemeente of door middel van sirenes bij een bedreiging van een groot gedeelte van de gemeente of regionale ramp. Op deze pagina vindt u meer informatie over de sirenes. Ook kunt u lezen wat u moet doen als u de sirene hoort. Daarnaast vindt u de frequenties van de calamiteitenzender in onze provincie: Omroep Zeeland.

3800 Sirenes
Er staan zo'n 3800 sirenes door heel Nederland. Ze worden allemaal bediend door de lokale overheid. Dat wil zeggen, dat de sirene bij u in de buurt alleen gaat als u ergens voor gewaarschuwd moet worden. Woont u in Middelburg en er gebeurt een ramp in Leeuwarden, dan zal de sirene bij u in de buurt hoogstwaarschijnlijk niet te horen zijn.

Maandelijkse test
De gemeenten testen de sirenes voor als er echt een ramp gebeurt. De test is nodig om na te gaan of de apparatuur nog allemaal goed werkt en om er zeker van te zijn dat iedereen de sirene herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Iedere eerste maandag van de maand om 12:00 uur precies wordt de sirene getest. Gaat de sirene op een ander moment, ga er dan vanuit dat er serieus iets aan de hand is!

Serieus alarm
Hoort u de sirene buitendom de testmomenten? Wacht dan niet af maar ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Dat betekent: ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen. Dus een bedrijf, kantoor, een winkel of een huis. Als mensen bij u aankloppen, geef dan gelegenheid om te schuilen. Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

Volg daarna de volgende stappen:
- Sluit ramen en deuren
- Zet de radio en/of televisie aan op de calamiteitenzender.

Calamiteitenzender
In Zeeland is Omroep Zeeland aangewezen als calamiteitenzender. Informatie over de frequenties van Omroep Zeeland vindt u hier.

Crisis.nl
Wanneer er zich ergens in Nederland een grote calamiteit voordoet kan ook de website www.crisis.nl worden ingeschakeld. Op deze site kan actuele informatie van de overheden worden gepubliceerd. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 2005 toen een groot tankschip vastliep op de Westerschelde. Bij calamiteiten kunt u deze website als extra nieuwsbron gebruiken.

Let op: Bel de politie of brandweer niet op voor nadere informatie. U zou daarmee de hulpverlening storen en u blokkeert de belangrijke telefoonlijnen. De gemeente maakt in geval van een calamiteit in de meeste gevallen een speciaal informatienummer bekend via de radio of televisie.

NL-Alert
Met het aanvullende alarmmiddel NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.
 
NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is je privacy gewaarborgd. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend. NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. Zie ook www.nl-alert.nl.


« Ga terug


Cookie-instellingen beheren