Weerbericht:
Van het westen uit meer bewolking
Verkeersinformatie:
3 files van totaal 11 km

Stichting SalvageJaarlijks wordt er in Nederland voor ruim 1,5 miljard euro schade op brandverzekeringen uitgekeerd. Brand kan daarnaast grote gevolgschades veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsvoering moet worden gestopt. Brand veroorzaakt bovendien veel persoonlijk leed, wanneer er slachtoffers vallen, maar ook doordat er soms zaken verloren gaan die voor de betrokkenen van onvervangbare waarde zijn.

Persoonlijke hulpverlening, maximale schadebeperking en zaakwaarneming namens brandverzekeraars na een brand zijn de doelstellingen van de landelijke organisatie de Stichting Salvage. Hopelijk hoeft u nooit gebruik te maken van de diensten van deze stichting, mocht dit wel het geval zijn, is het handig te weten hoe deze stichting in elkaar zit, voor wie de kosten zijn etc.

Salvage na brand, explosie of blikseminslag
Salvage is in heel Nederland actief. Salvage komt in actie na brand, explosie of blikseminslag in alle gebouwen, zowel particulier als bedrijfsmatig, rijksgebouwen en schepen. Ook heeft Salvage een rol in de hulpverlening bij rampen. De beperking tot brandschaden is op praktische overwegingen gebaseerd. De belangrijkste is dat bijna iedereen in Nederland voor brand is verzekerd.

Acties van Salvage kunnen dan ook vrijwel altijd worden uitgevoerd zonder dat daaraan kosten voor de gedupeerden zijn verbonden. De kosten van Salvage zijn namelijk in de brandschadepolis gedekt. Alleen na toestemming van de betrokken verzekeraar kan Salvage ook hulp verlenen na water- of stormschade. 2% van het aantal oproepen heeft betrekking op water- en stormschades.

De gezamenlijke brandverzekeraars
Salvage komt namens de gezamenlijke brandverzekeraars om gedupeerden met raad en daad bij te staan (persoonlijke hulpverlening), om de schade te beperken door het nemen van schadebeperkende maatregelen (maximale schadebeperking) en voor de zaakwaarneming. Voor de brandverzekeraars betekent Salvage een verbeterde dienstverlening aan hun verzekerden, een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de totale schadeomvang, een bespoediging en vergemakkelijking van de schaderegeling en een bijdrage aan het terugdringen van opzet en fraude.

De Salvagecoördinator
Een Salvagecoördinator doet geen uitspraak over de hoogte van de schade of de te verwachten vergoeding. Het werk van de Salvagecoördinator eindigt met een zogenoemde ‘eerste situatie’-opname. Vervolgens komt een schade-expert beoordelen hoe groot de schade is. Uiteindelijk beslist de verzekeraar, op grond van het rapport van de schade-expert en op grond van de polisvoorwaarden, op welke schadevergoeding recht bestaat.

U hoeft niet zelf te bellen..
De bevelvoerder of OVD van de brandweer beoordeelt of Salvage moet worden ingeschakeld. De brandweer kan Salvagehulp zinvol vinden wanneer bijvoorbeeld gedupeerden dakloos zijn geworden, geen kleding meer hebben of in paniek verkeren. Hetzelfde geldt wanneer bijvoorbeeld percelen moeten worden gedicht of bewaakt, inboedel of inventaris behoorlijke schade heeft opgelopen of de bedrijfsvoering niet normaal kan doorgaan. Vindt hij dat gewenst, dan verzoekt hij de regionale alarmcentrale van de brandweer om de brand bij de Salvagealarmcentrale te melden. U hoeft dus niet zelf contact met Salvage op te nemen.


« Ga terug


Cookie-instellingen beheren