Weerbericht:
Van het westen uit meer bewolking
Verkeersinformatie:
18 files van totaal 58 km

Ons privacybeleid

Inleiding en verantwoordelijke
Provicom Multimediadiensten (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90329031), eigenaar van deze website, waarborgt uw privacy zo veel mogelijk. Alle informatie die u ons verstrekt wordt voor zover mogelijk vertrouwelijk behandeld.  Zo wordt uw nieuwsbriefinschrijving puur gebruikt voor het toezenden van onze eigen nieuwsbrieven en niet voor die van derden.

Algemene informatie
De informatie op deze pagina heeft betrekking op het bezoek aan de website HVZeeland.nl. Bij het gebruik van onze social mediakanalen zoals Facebook en Twitter geldt het privacybeleid van de betreffende bedrijven.

Onze website wordt gehost door FourFusion V.O.F. en zodoende kan het zijn dat buitenom medewerkers van Provicom Multimediadiensten ook technici van FourFusion toegang hebben tot ingevoerde persoonsgegevens. Hieronder gaan we nader in op de gegevensverwerking binnen HVZeeland.nl.

Artikel 13 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij doen dit onder meer door persoonsgegevens alleen in een beveiligde digitale omgeving te bewerken en bewaren. Het bezoeken van onze website gebeurt bovendien via een versleutelde en beveiligde verbinding.

Reactiesysteem
Van de reacties die op onze website worden geplaatst worden telkens de naam van de inzender, het e-mailadres en het ip-adres geregistreerd. De naam van de inzender zal worden getoond op de website. Het e-mailadres wordt niet getoond maar kan gebruikt worden door de redactie om naar aanleiding van de ingestuurde reactie contact te zoeken. Het ip-adres wordt vastgelegd om in gevallen van misbruik een blokkade op te kunnen leggen.

In sommige gevallen wordt in reacties informatie gemeld die interessant is voor politie en justitie. Wanneer door politie of justitie verzocht wordt de gegevens van de afzender van een bepaalde reactie te verstrekken, zullen wij u deze persoon doorgaans vragen vrijwillig contact op te nemen. Wanneer justitie de gegevens via gerechtelijke weg vordert zijn wij genoodzaakt de gegevens te verstrekken.

De opgegeven informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven genoemd of voor interne marketingdoeleinden. Ingevoerde gegevens worden bewaard zolang als deze website reacties op de website zal tonen. Wanneer na plaatsing door de plaatser een verzoek wordt gedaan een bepaalde reactie niet langer te tonen, dan kan deze handmatig worden verwijderd zodat de reactie niet langer zichtbaar is. De vastgelegde gegevens (naam, e-mailadres, reactie en ip-adres) worden echter niet automatisch gewist uit onze database. Een verzoek hiervoor kan worden gedaan via het e-mailadres onderaan deze pagina.

Nieuwsbrief
Op onze website kunnen gebruikers zich abonneren op een digitale nieuwsbrief. Bij aanmelding wordt gevraagd om een naam en e-mailadres. Deze worden gebruikt om de nieuwsbrief goed en persoonlijk te kunnen verzenden. De opgegeven informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven genoemd of voor interne marketingdoeleinden. Ingevoerde gegevens worden bewaard zolang deze website gebruik blijft maken van een nieuwsbriefsysteem. Na uitschrijving uit het nieuwsbriefsysteem (mogelijk via de website), worden de opgegeven gegevens (naam en e-mailadres) niet automatisch gewist uit onze database. Een verzoek hiervoor kan worden gedaan via het e-mailadres onderaan deze pagina.

Recht op inzage, correctie, verwijderen en intrekken toestemming
Gebruikt u of heeft u gebruik gemaakt van ons reactiesysteem of onze nieuwsbrief en heeft u ons zodoende persoonsgegevens verstrekt? Dan heeft u wettelijk recht op inzage, rectificatie of de mogelijkheid tot het wissen van deze gegevens. Via de inlogmogelijkheid bij ons nieuwsbriefsysteem kunt u de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Wilt u gegevens wissen? Dan kan hiervoor een verzoek worden gedaan via het e-mailadres onderaan deze pagina. Voor wat betreft het reactiesysteem geldt dat u altijd een verzoek dient te doen via het e-mailadres onderaan deze pagina. Dit geldt ook wanneer u de verleende toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens wilt intrekken. Consequentie van het intrekken is dat wij de ingestuurde reacties en/of de aangevraagde nieuwsbrief niet langer kunnen tonen en/of toezenden.

Advertenties
HVZeeland.nl bestaat dankzij de verkoop van advertentieruimte. Hiervoor wordt ook samengewerkt met externe leveranciers en advertentienetwerken, zoals Google. Om tekst-, beeld- en video-advertenties op deze website weer te geven wordt gebruik van zogeheten cookies. Bij het bezoeken van deze website heeft u middels onze cookiepagina toestemming verleend deze cookies te mogen plaatsen. Cookies zijn namelijk van belang om enerzijds goede metingen te kunnen doen over het bezoek aan onze website, anderzijds kunnen hierdoor ook advertenties worden weergegeven op basis van eerdere bezoeken aan deze website of aan andere websites. U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Aboutads.info en/of YourOnlineChoises.eu te bezoeken. HVZeeland.nl werkt voor het tonen van advertenties (onder andere) samen met AppNexusCriteoGoogle, Ligatus, SmartClipStreamAds en Teads. Klik op de bedrijfsnaam voor meer informatie over het privacybeleid van de betreffende onderneming.

Bezoekersstatistieken
Om het bezoek op onze website goed te kunnen meten maken wij gebruik van de technologie van Google Analytics. Op deze pagina legt Google specifiek voor Analytics uit hoe men omgaat met de privacy van de bezoeker.

Tot slot
Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Wilt u meer informatie over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via [email protected] of telefoon: 0118-714720. Wilt u extern een klacht indienen? Dan kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Cookie-instellingen beheren