Ons privacybeleid


Provicom Multimediadiensten, eigenaar van deze website, waarborgt uw privacy zo veel mogelijk. Alle informatie die u ons verstrekt wordt voor zover mogelijk vertrouwelijk behandeld.  Zo wordt uw nieuwsbriefinschrijving puur gebruikt voor het toezenden van onze eigen nieuwsbrieven en niet voor die van derden.

Van de reacties die op onze site worden geplaatst worden telkens de naam van de inzender, het e-mailadres en het ip-adres geregistreerd. Deze gegevens worden echter uitsluitend gebruikt bij misbruik. In sommige gevallen wordt voor politie en justitie interessante informatie gemeld. Wanneer verzocht tot het verstrekken van de gegevens van de afzender zullen wij u doorgaans vragen vrijwillig contact op te nemen. Wanneer justitie de gegevens via gerechtelijke weg vordert zijn wij genoodzaakt de gegevens te verstrekken.

Reguliere adverteerders hebben geen inzage in de van u bekende gegevens. Wel maakt Google als externe leverancier gebruik van cookies om tekst-, beeld- en video-advertenties op deze website weer te geven. Met deze zogeheten DART-cookie kan Google advertenties weergeven op basis van informatie over uw bezoek (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) aan deze en andere websites op het internet. Hierdoor worden advertenties geselecteerd over goederen of services waarin u wellicht interesse heeft.

Stelt u het niet op prijs dat deze DART-cookie wordt gebruikt, dan kunt u zich afmelden via deze pagina over het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google. Bekijk ook de informatiepagina over Google-advertenties. Kijk ook eens op de pagina YourOnlineChoises.eu (Nederlands).

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Wilt u meer informatie over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via redactie@hvzeeland.nl of telefoon: 0118-714720.