Weerbericht:
Van het westen uit meer bewolking
Verkeersinformatie:
1 file van totaal 2 km

Regels voor het plaatsen van reacties

Alle ingestuurde reacties worden voor publicatie door de redactie beoordeeld. Het kan daardoor even duren voordat de door jou ingestuurde reactie getoond wordt. De redactie behoudt zich het recht voor om de reactie zonder opgaaf van reden te weigeren of in te korten.

Om een reactie te plaatsen dient u zich aan het volgende reglement te houden:
- Een inzending mag maximaal 750 tekens lang zijn.
- Een inzending moet goed begrijpbaar en leesbaar zijn. Vermijdt overmatiggebruik van hoofdletters.
- De reactie dient inhoudelijk bij te dragen aan het artikel of eerder gepubliceerde reacties.
- De reactie mag niet discrimineren, beledigen of kwetsen.
- De mening van andere bezoekers moet gerespecteerd worden.
- Reacties met privacygevoelige gegevens en weblinks worden niet geaccepteerd.
- Reacties aan de redactie worden doorgaans niet gepubliceerd.

Wet bescherming persoonsgegevens
Van de reacties die op onze website worden geplaatst worden telkens de naam van de inzender, het e-mailadres en het ip-adres geregistreerd. De naam van de inzender zal worden getoond op de website. Het e-mailadres wordt niet getoond maar kan gebruikt worden door de redactie om naar aanleiding van de ingestuurde reactie contact te zoeken. Het ip-adres wordt vastgelegd om in gevallen van misbruik een blokkade op te kunnen leggen.

In sommige gevallen wordt in reacties informatie gemeld die interessant is voor politie en justitie. Wanneer door politie of justitie verzocht wordt de gegevens van de afzender van een bepaalde reactie te verstrekken, zullen wij u deze persoon doorgaans vragen vrijwillig contact op te nemen. Wanneer justitie de gegevens via gerechtelijke weg vordert zijn wij genoodzaakt de gegevens te verstrekken.

De opgegeven informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven genoemd of voor interne marketingdoeleinden. Ingevoerde gegevens worden bewaard zolang als deze website reacties op de website zal tonen. Wanneer na plaatsing door de plaatser een verzoek wordt gedaan een bepaalde reactie niet langer te tonen, dan kan deze handmatig worden verwijderd zodat de reactie niet langer zichtbaar is. De vastgelegde gegevens (naam, e-mailadres, reactie en ip-adres) worden echter niet automatisch gewist uit onze database. Een verzoek hiervoor kan worden gedaan via het e-mailadres [email protected]. Meer informatie is te vinden op de pagina Privacybeleid.


« Ga terug


Cookie-instellingen beheren