Weerbericht:
Van het westen uit meer bewolking
Verkeersinformatie:
2 files van totaal 13 km

Veilig internetten

Steeds meer mensen hebben een internetverbinding. Ze bezoeken websites, versturen en ontvangen e-mailberichten, ze chatten en kopen producten via het web. Ook criminelen hebben het internet ontdekt. Hoewel internetfraude zich nu nog op betrekkelijk bescheiden schaal voordoet in Nederland, zijn er toch behoorlijke bedragen mee gemoeid. Via internet wordt creditcardfraude gepleegd, worden virussen verspreid of wordt geprobeerd mensen geld te ontfutselen. Zorg dat u op de hoogte bent van de gevaren, zodat u deze kunt voorkomen.

Een typisch Nigeriaanse criminaliteitsvorm is advance fee fraude. Daarbij worden personen en bedrijven bestookt met e-mails. Hierin worden zij benaderd om behulpzaam te zijn bij het be- machtigen van een groot geldbedrag. Bijvoorbeeld een erfenis, loterijprijs of een zakelijk tegoed. De fraudeur stelt het slachtoffer een percentage (vaak enkele miljoenen dollars) in het vooruitzicht voor zijn of haar hulp. Die hulp bestaat uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens en het betalen van voorschotten. Slachtoffers betalen vaak grote sommen geld zonder dat zij er ooit een cent van terug zien.

Wereldwijd zijn duizenden fraudeurs actief. De criminele opbrengst wordt zelfs aangeduid als Nigeria's tweede bron van inkomsten, na de olie-export. Vooral via e-mail is deze fraudevorm enorm toegenomen, omdat men zo eenvoudig miljoenen mensen kan bereiken.

Internetfraude voorkomen
Als een aanbod te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar. Negeer derge- lijke e-mails. Verstuur nooit persoonlijke gegevens zoals naam, adres of rekeningnummer. Betaal nooit vooruit en ga niet in op uitnodigingen om naar een ander land te komen, dit resul- teert vaak in een overval of ontvoering. Wees voorzichtig met cheques; heel vaak blijken door Nigerianen aangeboden cheques te zijn vervalst. Laat u goed voorlichten door banken, Kamers van Koophandel, Nederlandse ambassade e.d. voordat u zaken gaat doen in West-Afrika.

Namaaksites
Oplichters maken sites na van vertrouwenwekkende organisaties of instanties om bezoekers zo over te halen persoonlijke en financiële gegevens te verstrekken. De criminelen laten soms ook op de echte site van bijvoorbeeld een bank een invulschermpje verschijnen. De gegevens die u daar invult gaan direct naar de computers van de oplichters. Dit wordt 'phishing' genoemd. Met verkregen creditcardinformatie schaffen ze spullen aan op andermans kosten. De verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt om iemand te voorzien van een valse identiteit. De misleide klant wordt zo opgezadeld met de belastende gegevens van een ander. Wees dus altijd voorzichtig met het verstrekken van informatie op internet. U kunt er een hoop problemen mee voorkomen.


« Ga terug


Cookie-instellingen beheren