Weerbericht:
Van het westen uit meer bewolking
Verkeersinformatie:
2 files van totaal 12 km

KustwachtDe Nederlandse Kustwacht is een eigenstandige civiele organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:
- Een verantwoord gebruik van de Noordzee;
- De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving
- Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen.

Vanuit allerlei overheidsdiensten worden mensen voor de Kustwacht ingezet:
- Douane
- Koninklijke Luchtmacht
- Koninklijke Marechaussee
- Koninklijke Marine‚Äč
- Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
- Politie
- Rijkswaterstaat

Daarnaast kan men permanent gebruik van de reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en werkt de Kustwacht nauw samen met een verkeerscentrales van de grote havens (Vlissingen, Rotterdam, Scheveningen, Amsterdam en Den Helder) en de bemande vuurtorens van Schiermonnikoog, Terschelling en Ouddorp.Kustwachtcentrum

Het Kustwachtcentrum is het operationele deel van de Kustwacht en valt onder het Ministerie van Defensie. Het is gehuisvest op het marine terrein in Den Helder en fungeert als nationaal Communicatie- en Coördinatie Centrum. Het is aangewezen als Nederlands Maritiem en Aeronautisch Reddings Coördinatie Centrum. We zijn dus zowel MRCC als ARCC en dat wordt in het Engels aangeduid als Joint Rescue Co-ordination Centre (JRCC), door ons intern ook aangeduid als Front Office.

Het Centrum heeft een continue bezetting van 5 personen, t.w.:
1 Chef van de Wacht (Duty Officer)
3 Operators (Watch Officers)
1 Handhavingsofficier (Law Enforcement Officer)

In het Kustwachtcentrum is ook een Back Office ingericht dat ondersteuning verleent aan de Front Office. Diverse handhavingsdiensten leveren hiervoor personeel. In geval van incidenten worden de verschillende databases geraadpleegd en de benodigde informatie samengevoegd om tot een integraal optreden te komen in geval van incidenten of overtredingen.

Het Kustwachtcentrum coördineert en voert voor vijf ministeries 15 operationele overheidstaken (de Kustwachttaken) uit op het Nederlands deel van de Noordzee. De taken bestaan uit Dienstverleningstaken en Handhavingstaken.

Dienstverleningstaken:
- Nood-, Spoed- en Veiligheidsverkeer
- Maritieme hulpverlening, Opsporing en Redding (Search and Rescue/SAR)
- Rampen- en Incidentbestrijding
- Verkeersbegeleiding (op open zee)
- Vaarwegmarkering
- Zeeverkeersonderzoek
- Ruimen van explosieven

Handhavingstaken:
- Algemene politietaak
- Douanetoezicht (in-, uit- en doorvoer van goederen)
- Toezicht op het milieu
- Toezicht op de visserij
- Toezicht op het scheepvaartverkeer
- Toezicht op de uitrusting van schepen
- Toezicht op de mijnbouwactiviteiten op de Noordzee
- Grensbewaking


« Ga terug


Cookie-instellingen beheren