Weerbericht:
Van het westen uit meer bewolking
Verkeersinformatie:
5 files van totaal 16 km

Politie


 
Sinds 1 januari 2013 vormen de voormalige 25 regionale politiekorpsen, het korps landelijke politiediensten (KLPD) en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) één politiekorps. De nieuwe organisatie bestaat uit tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum. De provincie Zeeland hoort tot de regionale eenheid Zeeland-West-Brabant. 

De landelijke eenheid is verantwoordelijk voor regio-overschrijdend en specialistisch politiewerk. Voorbeelden van taken zijn de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme; leden van het Koninklijk Huis of andere hoogwaardigheids-bekleders bewaken en beveiligen en opsporing op de snelwegen, het spoor, het water en in de luchtvaart. De Landelijke Eenheid ondersteunt de regionale eenheden met specialisten op het gebied van recherche en forensische opsporing, maar ook met politiehonden, politiepaarden en helikopters.

De regionale eenheden bestaan uit districten die op hun beurt weer zijn ingedeeld in meerdere basisteams. Zeeland is één van de 4 districten van de regio Zeeland-West-Brabant. Er zijn in deze regio in totaal 12 basisteams actief. Voor Zeeland zijn dit Oosterscheldebekken, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Het eiland Tholen valt onder het (West-Brabantse) basisteam Bergen op Zoom, dat valt onder het district Markiezaten.

Een basisteam werkt voor een gemeente, een deel van een (grote) gemeente of voor meerdere (kleinere) gemeenten. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Districten overbruggen de afstand tussen het regionale niveau van de eenheid en het lokale niveau van de basisteams. Verder kent elk district een districtsrecherche, een flexteam en een informatieknooppunt. De basis van het politiewerk ligt in de wijk.

De districtsrecherche zorgt voor de aanpak van delicten met een hoge impact op het slachtoffer, zoals fraude, zeden en jeugdcriminaliteit. Ook ondersteunen deze rechercheurs de robuuste basisteams, bijvoorbeeld bij de bestrijding van veelvoorkomende criminaliteit zoals woninginbraak en de aanpak van criminele jeugdgroepen.

Het flexteam werkt probleemgericht en levert tijdelijk medewerkers aan basisteams die extra capaciteit nodig hebben voor opsporing of handhaving. Het informatieknooppunt zorgt 24 uur per dag voor actuele informatie.

Klik hier voor een overzicht met alle Zeeuwse politiebureaus.Meer politie:
- AMBER-Alert
- Arrestatieteam
- Bikers
- Burgernet
- Dierenpolitie
- Jeugdzorg
- Haventeam
- Forensisch Technische Ondersteuning
Luchtvaartpolitie
- Mobiele Eenheid (ME)
- Motorsurveillance
- Strandpolitie
- Verkeershandhaving
- Vreemdelingenzorg
- Waterpolitie

Relevante preventiepagina's:
- Diefstal van voer- en vaartuigen
- Inbraakbeveiliging
- Oplichtingspraktijken voorkomen
- Zakkenrollers


« Ga terug


Cookie-instellingen beheren